eksibisyon

Dumalo si Hwapeng sa Aluminum Exhibition sa Dusseldorf German

Dumalo si Hwapeng sa Foundry Exhibition sa Delhi India

Si Hwapeng ay dumalo sa IBAAS Conference at Exhibition sa Bombay India

Dumalo si Hwapeng sa Steel Exhibition sa Bombay India

Dumalo si Hwapeng sa 10th Nonferrous Metal Conference at Exhibition sa Krasnoyarsk Russia

Dumalo si Hwapeng sa 147th Annual Meeting at Exhibition ng Minerals, Metals and Materials Society (TMS) sa America

Dumalo si Hwapeng sa Aluminum Exhibition sa Bhubaneswar India

Dumalo si Hwapeng sa 148th Annual Meeting at Exhibition ng Minerals, Metals and Materials Society (TMS) sa America

Dumalo si Hwapeng sa METEC Exhibition sa German

Dumalo si Hwapeng sa 2nd Global Graphite Electrode Conference sa Bangkok Thailand

Si Hwapeng ay dumalo sa IBAAS Conference at Exhibition sa Guiyang China

Si Hwapeng ay dumalo sa Metal-Expo sa Moscow Russia

Si Hwapeng ay dumalo sa ARABAL Conference at Exhibition sa Bahrain